Kontakt

Pracownia
Bez Linijki

SHAPY Design Studio Anna Szyksznian
NIP 8513223666
Irena Szyksznian
NIP 8510012621

Al. Wojska Polskiego 47/5
70-473 Szczecin

bezlinijki@gmail.com

600 211 699

Kontakt

Pracownia
Bez Linijki

SHAPY Design Studio Anna Szyksznian
NIP 8513223666
Irena Szyksznian
NIP 8510012621

Al. Wojska Polskiego 47/5
70-473 Szczecin

bezlinijki@gmail.com

600 211 699

Kontakt

Pracownia
Bez Linijki

SHAPY Design Studio Anna Szyksznian
NIP 8513223666
Irena Szyksznian
NIP 8510012621

Al. Wojska Polskiego 47/5
70-473 Szczecin

bezlinijki@gmail.com

600 211 699

PO WIĘCEJ ZAPRASZAMY NA FACEBOOK I INSTAGRAM

Zachęcamy do bycia na bieżąco.
Na naszych social media umieszczamy informacje o różnych zmianach,
zdjęcia z zajęć, prace naszych kursantów i informacje o warsztatach sezonowych.

PO WIĘCEJ ZAPRASZAMY NA FACEBOOK I INSTAGRAM

Zachęcamy do bycia na bieżąco.
Na naszych social media umieszczamy informacje o różnych zmianach,
zdjęcia z zajęć, prace naszych kursantów i informacje o warsztatach sezonowych.